Alternatywna propozycja dla Sekocenbud

Intercenbud to powszechnie znany zbiór cen, którego autorem jest firma Athenasoft z Warszawy.